Pokój Marzeń na Międzynarodowych Dniach Płodności

Międzynarodowe Dni Płodności były adresowane do wszystkich osób pragnących dziecka – czy to dopiero planujących potomstwo, czy starających się już o nie od dłuższego czasu i napotykających na trudności związane z jego poczęciem. Dla tych, którzy pragnęli poszerzyć swoją wiedzę na temat sposobów wspomagania płodności, zostały przygotowane liczne seminaria.
Głównym hasłem wystawy było „Marzenie o dziecku”.